Om ScanmarShip

ScanmarShip AS er et norskeiet selskap som tilbyr skipningstjenester til og fra alle områder. Vi er en såkalt NVOCC operatør som betyr at vi eier ikke det materiellet vi benytter, men kjøper plass der det er behov for det. Vi tegner imidlertid egne skipningsdokumenter (Bill of lading) med fullt ansvar. Vår hovedaktivitet er skipninger fra Asia til Skandinavia i containere. Vi har lang erfaring og kompetente medarbeidere som kjenner markedet og lokale forhold.