LCL & FCL

Vi tilbyr FCL og LCL skipninger fra alle havner i Asia på ukentlig basis.

Vi konsoliderer stykkgods fra de fleste større havner ukentlig direkte til Oslo.

Vi samarbeider kun med renomerte rederi med korte transittider og god tilgang på utstyr.

Konkurransedyktige rater er en selvfølge !