ScanmarShip er et norskeiet selskap som tilbyr skipningstjenester over hele verden. Vi er et selskap uavhengig av allianser, men har et profesjonellt nettverk til disposisjon for våre brukere. Vi tilbyr høy servicegrad, kompetente medarbeidere og markedsrettede produkter.

Vårt spesialfelt er last fra Asia til Skandinavia.  Vi besitter lang erfaring med Asia og har i dag samarbeide med et stort nettverksselskap som i samarbeide med oss tilbyr riktige produkter tilpasset vårt marked.