Incoterms

De forskjellige klausulene i Incoterms 2010

Presentasjonen nedenfor av de ulike leveranseklausulene er ordnet i rekkefølge etter de mest anvendte klausulene. Eksempelvis er EXW en av de vanligste leveranseklausulene.

EXW - Ex Works

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er hentet på avtalt tid og sted.

FCA - Free Carrier

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert 1. transportør eller terminal på avtalt tid og sted.

FAS (Kun sjøtransport) - Free alongside ship

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert ved skipssiden.

FOB (Kun sjøtransport) - Free on board

Kjøperen har risikoen fra og med godset passerer skipets rekke.

CFR (Kun sjøtransport) - Cost and freigh

Kjøperen har risikoen fra og med godset passerer skipets rekke.

CIF (Kun sjøtransport) - Cost, insurance and freight

Kjøperen har risikoen fra og med godset passerer skipets rekke. Forsikringen som gjelder til og med ankomsthavnen, skal tegnes av selger for kjøpers regning. Forsikring på den videre transporten innenlands må tegnes spesielt.

CPT - Carriage paid to

Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til 1. transportør eller terminal.

CIP - Carriage and insurance paid to

Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til fraktselskapet. Forsikringen som gjelder til og med ankomststedet, skal tegnes av selger for kjøpers regning.

DAP* - Delivered at place

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsessted før lossing.

DAT** - Delivered at terminal

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på terminal etter lossing ikke fortollet.

DDP - Delivered duty paid

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsesstedet. Godset leveres fortollet hvis ikke annet er avtalt.

* Angir sted hvor godset stilles til kjøpers disposisjon før lossing.

** Angir hvilken terminal (herunder; havn, kai, vei-, jernbane-, flyterminal) på bestemmelsessted etter lossing.