Nyheter

27.03.2014

Nye og forbedrede produkter

Vi kan nå tilby flere nye produkter til våre kunder.  Gjennom vår nye nettverkspartner i Asia kan vi nå tilby crossdocking i Kina og purchase order management (PO management). Vi vil etter hvert også tilby elektronisk dataoverføring av kundeordre plassert i Asia.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.